Intrebari generale

Regulament de ordine interioara al Asezamantului „Nazaret“

 • Obiectivul principal al terapiei este acela de a vă prelucra problemele, atât cele cunoscute cât și cele care încă nu au fost conștientizate.

Priviți-ne pe noi, cei din echipa terapeutică, ca pe niște oameni care doresc să vă ajute să vă înțelegeți mai bine viața, situația și problemele și să găsiți soluțiile cele mai bune posibile. Pentru aceasta vă vom oglindi atât calitățile cât și trăsăturile mai problematice ale personalității dumneavoastră.

În ultimă instanță numai dumneavoastră puteți să vă asumați responsabilitatea deplină pentru propria viață, adoptând un stil de viață mai sănătos și mai echilibrat, în care să nu mai aveți nevoie de alcool sau alte droguri.

Pentru ca terapia să se poată desfășura într-un mod eficient și fără frecușuri inutile este nevoie ca toți să respecte anumite reguli. Dacă veți încălca aceste reguli va trebui să vă asumați răspunderea și să acceptați anumite consecințe. Dacă veți avea anumite nedumeriri, adresați-vă colaboratorilor asezământului.

Toți colaboratorii asezământului vă urează succes pentru cura dumneavoastră de recuperare. Ne dorim și așteptăm colaborarea dumneavoastră activă în terapie.

 • Părăsirea incintei așezământului

În primele patru săptămâni părăsirea așezământului este permisă doar însoțit de un terapeut sau un pacient desemnat de acesta, respectiv după două săptămâni sunt permise învoiri în grup (cel puțin trei pacienți), sâmbăta după amiaza și duminica, fără a lipsi de la mesele principale. După patru săptămâni puteți cere învoiri individuale, în principiu tot la sfârșit de săptămână, care vi se vor acorda în funcție de responsabilitatea dovedită și progresele obținute în cursul terapiei. În mod excepțional pe baza unor motive întemeiate se pot acorda învoiri și mai repede decât stabilit mai sus, dar pe răspunderea exclusivă a pacientului. Pentru rezolvarea unor probleme legate de reîncadrarea socială și profesională puteți cere în ultima treime a curei învoiri și în timpul săptămânii, fără a depăși un total de maxim zece zile și lipsind cât mai puțin de la orele de grup. Întoarcerea din învoiri se va face cel târziu la ora 21:00. Toate învoirile (care depășesc 30 minute) trebuie consemnate înainte de plecare în caietul de învoiri. Învoirile care implică lipsa de la anumite mese trebuie solicitate cu cel puțin o zi înainte, respectiv până cel târziu joi pentru zilele de sfârșit de săptămână. Învoirile care includ una sau mai multe nopți trebuie solicitate prin cerere scrisă. Pe toată durata internării nu vă este permisă frecventarea de locuri din comună în care se servesc băuturi alcoolice (baruri, terase, discoteci etc.).

 • Vizite

După primele 2 săptămâni puteți primi vizite sâmbăta după amiaza, duminică și în sărbătorile legale. Vă rugăm să prezentați toți vizitatorii terapeutului de serviciu, care în măsura posibilităților vă va sta la dispoziție și pentru eventuale consultații cu participarea vizitatorilor. Recomandăm ca frecvența vizitelor să nu fie mai mare decât la 2 săptămâni.

 • Externări premature

Prin următoarele fapte ne obligați să vă externăm imediat:

 1. Încălcarea gravă a normelor de conviețuire civilizată, mai ales prin agresiune fizică. În caz de infracțiuni suntem obligați să anunțăm și organele în drept.
 2. Al cincilea „cartonaș galben” (vezi mai jos)
 3. Neîndeplinirea obligațiilor asumate în cadrul convenției încheiate la internare.

De asemenea puteți fi externat prematur dacă dovediți motivație insuficientă pentru abstinentă (renunțare totală la alcool, dar și la medicamente neprescrise de medic), mai ales prin posesia sau consumul pe furiș de alcool sau de medicamente neprescrise sau de alte droguri. De regulă consumul de alcool sub orice formă și în orice cantitate – atât în incinta așezământului cât și în afara lui – duce la externare imediată, dacă nu este recunoscut imediat și pacientul nu-si prelucrează în mod serios recidiva, atât în grup cât și între patru ochi cu un terapeut.

 • Aparate electrice

Este permisă folosirea de radiouri, radiocasetofoane etc. (numai cu acordul colegilor de cameră și la un volum scăzut, respectiv cu căști), de aparate de ras și uscătoare de păr personale. Nu este permisă aducerea și folosirea de termoplonjoane, reșouri electrice, aeroterme, fiere de călcat etc. (atât din considerente de securitate cât și terapeutice). Folosirea mijloacelor de telecomunicație și a electronicelor este permisă, dar centrul nu pune la dispoziția pacienților aparate sau o conexiune la internet.

 • Garanție pentru obiecte de valoare

Conducerea așezământului poate prelua garanție doar pentru obiecte de valoare și bani predați spre păstrare acesteia. Pentru obiecte predate colaboratorilor așezământului la externare se garantează timp de două săptămâni, după care instituția va dispune de ele.

 • Ajutor social în obiecte și numerar

Pe bază de cerere aprobată de director se pot primi din donații anumite obiecte, în primul rând îmbrăcăminte și încălțăminte, în limite rezonabile. Cei ce nu au nici un venit și nici economii pentru cheltuieli mici curente pot depune o cerere la conducerea așezământului pentru a primi, în limita posibilităților, o anumită sumă în numerar. Dacă așezământul va dispune de sumele respective, acestea se vor împarți în jurul datei de 10 al fiecărei luni. Vă recomandăm să vă notați toate cheltuielile, pentru a vă dezvolta spiritul de economicitate. Nu vă recomandăm să împrumutați bani de la alți pacienți sau să dați bani în împrumut, pentru a nu crea tensiuni și dependențe care ar putea afecta procesul terapeutic. Noi nu răspundem pentru asemenea datorii. Jocurile de noroc cu miză în bani sau obiecte sunt strict interzise.

 • Îngrijirea patrimoniului așezământului

Vă rugăm să îngrijiți corespunzător toate obiectele de inventar și toate lucrurile primite spre folosință. Nu este permisă fixarea de cuie, șuruburi, pioneze, bandă adezivă etc. pe pereți și mobilă. În cazul producerii de daune materiale așezământului, inclusiv prin pierderea sau degradarea prin  utilizare necorespunzătoare a unor obiecte primite în folosință, sunteți obligat să suportați paguba.

 • Controale

Colaboratorii așezământului au dreptul de a efectua oricând controale privind posesia sau consumul de alcool sau alte substanțe psihotrope nepermise, dar și privind aspecte de igienă și ordine în camere și dulapuri (numai în prezenta pacienților). În primele 4 săptămâni vă rugăm să prezentați toate bagajele aduse sau pachetele primite terapeutului de serviciu.

 • Participarea la mese

Participarea la mese regulate, servite în comun, este importantă atât pentru obișnuirea cu un program ordonat cât și pentru stabilirea contactelor mai apropiate cu alte persoane. De aceea este obligatorie și veți avea o ținută îngrijită (pe cât posibil nu în hainele de lucru). Nu se permite păstrarea în camere de alimente perisabile, prepararea individuală de mâncăruri gătite sau băuturi calde (cafea, ceai). Intrarea în blocul alimentar este permisă numai pacienților repartizați pe acest sector.

 • Programul de odihnă

Programul de odihnă, cuprins între orele 22:30 (sâmbăta 23:30) și 07:00 trebuie respectat strict, în interesul tuturor pacienților. Aceasta include stingerea televizorului (imediat după terminarea filmului ce se derulează la ora stingerii), a aparatelor de radio și a lustrelor.

 • Fumatul

Fumatul este permis numai în afara activităților terapeutice și în locurile special amenajate, prevăzute cu scrumiere. În interiorul casei este strict interzis, cu excepția perioadelor de ger în care va fi permis într-o singură încăpere care va fi stabilită de către conducerea așezământului. Fumatul este strict interzis și în sectorul zootehnic. Încurajăm pe cei care doresc să se lase și de fumat și le oferim asistenta noastră.

 • Corespondența

Dorim să vă încurajăm să scrieți cât mai multe scrisori. Corespondenta primită se împarte în timpul meselor.

 • Telefonul

Telefonul așezământului poate fi folosit numai în cazuri de urgentă, cu acordul angajaților. Costul convorbirilor private trebuie achitat. Primirea de telefoane din afară este permisă numai la orele 17:00-21:00, cu excepția cazurilor de urgentă. După primele 2 săptămâni se recomandă folosirea postului telefonic public (cu cartelă), aflat peste drum.

 • Spălarea lenjeriei

Lenjeria de pat se va preda la intervale de 2 săptămâni personalului desemnat. Lenjeria de corp și hainele se spală, se pun la uscat și se calcă individual, de regulă în zilele de sâmbătă. Nu este permisă darea la maxim a caloriferelor pentru uscarea hainelor.

 • Igiena personală

Spălatul zilnic, inclusiv pe dinți, este obligatoriu. De regulă există permanent apă caldă la dușuri. Evitați aglomerarea la dușuri pentru a nu epuiza rezerva de apă caldă. Cada de baie poate fi folosită numai de către persoane cu handicapuri fizice, cu permisiune specială. Fiecare trebuie să lase curățenie în urma lui. Aceasta este valabil și pentru folosirea chiuvetelor și W.C.-urilor. Nu este permis dormitul în haine de zi, nici statul în pat peste zi, decât în caz de boală, care trebuie anunțată imediat.

 • Camerele

Sunteți responsabil pentru păstrarea ordinii și curățeniei în cameră precum și în spatiile comune, mai ales în sectorul care vi se va repartiza. Paturile trebuie făcute înainte de micul dejun. Sâmbătă paturile trebuie bine aerisite și se va face o curățenie generală în camere, care va include cel puțin lunar spălarea geamurilor și ștergerea ușilor. Îngrijiți bine toate lucrurile și gândiți-vă și la cei care vor veni în urma dumneavoastră. Geamantane și cutii mai mari vor fi depozitate în pod. Intrarea în alte camere este permisă numai la invitația pacienților respectivi. Folosirea de foc deschis (lumânări etc.) nu este permisă. Temperatura de 20°C, iar peste noapte 18°C, nu trebuie depășită. Pentru risipă de energie termică sau electrică răspundeți material.

 • Reguli și limite în terapie

Dacă încălcați anumite reguli clare, veți primi drept consecință un așa-numit „cartonaș galben”. Dacă ați adunat 4 cartonase galbene, are loc o discuție de criză cu directorul așezământului și alți terapeuți, eventual și în fata grupului. Încă un cartonaș galben (al cincilea) înseamnă externarea. Vă rugăm să priviți cu seriozitate următoarele puncte.

Puteți primi cartonase galbene pentru:

– absente nemotivate de la program, inclusiv de la mese
– încălcarea regimului învoirilor
– nerespectarea programului de odihnă, mai ales prin nerespectarea programului de vizionare a televizorului
– nerespectarea locurilor și intervalelor de timp în care fumatul nu este permis
– introducerea unor persoane străine în așezământ, fără prezentare
– folosirea de foc deschis sau aparate electrice nepermise în camere
– nerespectarea instrucțiunilor date de către terapeuți în cadrul sarcinilor de serviciu ale acestora și în spiritul regulamentului
– nerespectarea indicațiilor medicale
– agresiune verbală gravă, atât fată de colaboratorii așezământului cât și fată de alți pacienți
– acoperirea altor pacienți în caz că aceștia posedă sau consumă alcool sau alte substanțe interzise sau comit acte agresive sau alte infracțiuni

Felul cum vă veți încadra în acest regulament ne va arăta dacă și unde aveți probleme mai serioase și unde sunteți mai periclitat să „recidivati” în vechi obiceiuri proaste. Vom încerca împreună să ne dăm seama care sunt conflictele interioare care încercați să le rezolvați prin încălcarea regulamentului, așa cum în trecut ați încercat să le rezolvați prin consumul de alcool, medicamente cu efect psihotrop sau alte droguri. Dorim să vă ajutăm să găsiți pe viitor metode mai bune de a face față conflictelor, fără a intra într-o dependență sau alta. Personalul Aşezământului Nazaret precum şi forul nostru tutelar, Aociaţia Crucea Albastră din România, nu-şi asumă nici o răspundere pentru eventuale incidente şi accidente petrecute în afara incintei aşezământului cu ocazia unor învoiri, a unor părăsiri neregulamentare ale centrului precum şi în cazul externărilor.

Dorim ca în așezământ să domnească o atmosferă de toleranță și bună înțelegere între oameni aparținând diferitor etnii, confesiuni și pături sociale.  Respectăm convingerile fiecăruia și dorim ca orientarea creștină ecumenică (interconfesională) a așezământului să fie respectată. Știm că foarte mulți oameni care au biruit o dependență de un drog, fie el ilegal sau legal, au fost ajutați, pe lângă asistența medicală și socială, și printr-o renaștere spirituală.

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA A CENTRULUI DE REABILTARE „INSULA SPERANTEI“

Toti colaboratorii asezámântului vá ureazá succes pentru cura dumneavoastrá de reabilitare. Ne dorim si asteptám colaborarea dumneavoastrá activá în terapie. Durata curei se va încadra în principiu între4 si 6 luni, în care veti avea ocazia sá meditati asupra trecutului dumneavoastrá si sá vá faceti planuri pentru viitor

Obiectivul principal al terapiei este acela de a vá prelucra problemele, atât cele cunoscute cât si cele care încá nu au fost constientizate.

Priviti-ne pe noi, cei din echipa terapeuticá, ca pe niste oameni care doresc sá vá ajute sá vá întelegeti mai bine viata, situatia si problemele si sá gásiti solutiile cele mai bune posibile. Pentru aceasta vá vom oglindi atât calitátile cât si trásáturile mai problematice ale personalitátii dumneavoastrá. În ultimá instantá numai dumneavoastrá puteti sá vá asumati responsabilitatea depliná pentru propria viatá, adoptând un stil de viatá mai sánátos si mai echilibrat, în care sá nu mai aveti nevoie de alcool sau alte droguri.

Pentru ca terapia sá se poatá desfásura într-un mod eficient si fárá frecusuri inutile este nevoie ca toti sá respecte anumite reguli. Dacá veti încálca aceste reguli va trebui sá vá asumati ráspunderea si sá acceptati anumite consecinte. Dacá veti avea anumite nedumeriri, adresati-vá colaboratorilor centrului.

Părăsirea incintei centrului

În primele 2 sáptámâni párásirea centrului NU este permisá.După 2 săptămâni poate pleca din centru doar însotita de o terapeuta sau o pacienta desemnata de aceasta.Pentru rezolvarea unor probleme legate de reîncadrarea socialá si profesionalá se poate cere învoiri, fárá a depási un total de maxim zece zile si lipsind cât mai putin de la orele de grup. Întoarcerea din învoiri se va face cel târziu la ora 21:00. Toate învoirile se solicita prin cerere scrisa si vor fi aprobate de directorul centrului.

Vizite

Dupá primele 8 săptămâni,după consilierea familiei puteti primi vizite sámbáta dupá amiaza, duminica si în sárbátorile legale. Vá rugám sá prezentati toti vizitatorii terapeutei de serviciu, care în másura posibilitátilor, vá va sta la dispozitie si pentru eventuale consultatii cu participarea vizitatorilor.

Externari premature

Prin urmátoarele fapte ne obligati sá vá externám imediat:

1.  Încálcarea gravá a normelor de convietuire civilizatá, mai ales prin agresiune fizicá. În caz de infractiuni suntem obligati sá anuntám si organele în drept.
2.  Neîndeplinirea obligatiilor asumate în cadrul contractului încheiate la internare.
3. De asemenea puteti fi externată prematur dacá dovediti motivatie insuficientá pentru abstinentá (renuntare totalá la alcool, dar si la medicamente neprescrise de medic), mai ales prin posesia sau consumul pe furis de alcool sau medicamente neprescrise. De regulá consumul de alcool sub orice formá si în orice  cantitate, atât în incinta centrului cât si în afara lui duce la externare imediatá, dacá nu este recunoscut imediat si pacienta nu-si prelucreazá în mod serios recidiva, atât în grup cât si între patru ochi cu un terapeut.

Aparate electrice

Este permisá folosirea de radiouri/radiocasetofoane (numai cu acordul colegelor de camerá si la un volum scázut, respectiv cu cásti), de uscátoare de pár personale. Nu este permisá aducerea si folosirea de termoplonjoane, resouri electrice, aeroterme, fiare de cálcat etc.

Garantie pentru obiecte de valoare

Conducerea centrului poate prelua garantie doar pentru obiecte de valoare si bani predati spre pástrare acesteia. Pentru obiecte predate colaboratorilor centrului la externare se garanteazá timp de douá sáptámâni, dupá care institutia va dispune de ele.

Îngrijirea patrimoniului centrului

Vá rugám sá îngrijití corespunzátor toate obiectele de inventar si toate lucrurile primite spre folosintá. Nu este permisá fixarea de cuie, suruburi, pioneze, bandá adezivá etc. pe pereti si mobilá. În cazul producerii de daune materiale centrului, inclusiv prin pierderea sau degradarea prin  utilizare necorespunzátoare a unor obiecte primite în folosintá, sunteti obligatã sá suportati paguba.

Controale

Colaboratorii centrului au dreptul de a efectua oricând controale privind posesia sau consumul de alcool sau alte substante psihotrope nepermise, dar si privind aspecte de igiená si ordine în camere si dulapuri (numai în prezenta pacientelor). Atat pe parcursul internării căt si dupa la venirea sau revenirea in centru  vá rugám sá prezentati toate bagajele aduse sau pachetele primite terapeutei de serviciu.

La revenirea în centru se poate aplica alcool testul sau se fac analize pentru depistarea alcoolului sau drogurilor sau medicamentelor ,daca e cazul sau pacienta nu recunoaste caderea-recidiva.

Participarea la mese

Participarea la mese regulate, servite în comun, este importantá atât pentru obisnuirea cu un program ordonat cât si pentru stabilirea contactelor mai apropiate cu alte persoane. De aceea este obligatorie si se cere o tinutá îngrijitá (pe cât posibil nu în hainele de lucru).  Nu se permite pástrarea în camere de alimente perisabile, prepararea individualá de mâncáruri gátite sau báuturi calde (cafea, ceai). Intrarea în blocul alimentar (bucatarie, camara, pivnita) este permisá numai pacientelor repartizate pe acest sector.

Programul de odihna

Programul de odihná, cuprins între orele 23:30  si 07:00 trebuie respectat strict, în interesul tuturor pacientelor. Aceasta include stingerea televizorului (imediat dupá terminarea filmului ce se deruleazá la ora stingerii), a aparatelor de radio si a lustrelor.
Se respectă programul de pauză de peste zi pastrându-se liniştea în dormitoare.

Fumatul

Fumatul este permis numai în afara activitátilor terapeutice si în locurile special amenajate. În interiorul casei este strict interzis. Încurajám pe cele care doresc sá se lase si de fumat si le oferim asistenta noastrá. 

Telefonul

Telefonul centrului sau personal poate fi folosit în timpul sáptámânii între orele 20:00 si  22:00 . Primirea de telefoane din afará este permisá în afara orelor de terapie, cu exceptia cazurilor de urgentá.

Spalarea lenjeriei

Lenjeria de pat se va spala la intervale de 2 sáptámâni cu masina de spãlat a centrului. Lenjeria de corp si hainele se spalá, se pun la uscat si se calcá individual, de regulá în zilele de sâmbátá sau în timpul liber.

Igiena personala

Spálatul zilnic, inclusiv pe dinti, este obligatoriu. Evitati aglomerarea la dus pentru a nu epuiza rezerva de apá caldá. Fiecare trebuie sá lase curátenie în urma ei. Aceasta este valabil si pentru folosirea chiuvetelor si W.C.-urilor. Nu este permis dormitul în haine de zi, nici statul în pat peste zi, decât în caz de boalá sau in pauze.

Camerele

Sunteti responsabila pentru pástrarea ordinei si curáteniei în camerá precum si în spatiile comune, mai ales în sectorul care vi se va repartiza. Paturile trebuie fácute înainte de micul dejun. Sámbáta paturile trebuie bine aerisite si se va face o curátenie generalá în camere, care va include cel putin lunar spálarea geamurilor si stergerea usilor (ultima simbata din luna). Îngrijiti bine toate lucrurile si gânditi-vá si la cele care vor veni în urma dumneavoastrá.  Intrarea în alte camere este permisá numai la invitatia pacientelor respective. Folosirea de foc deschis (lumânári etc.) nu este permisá. Încercaþi sã menþineþi temperatura de 20°C, iar peste noapte 18°C. Pentru risipá de energie termicá sau electricá ráspundeti material.

Consideratii finale

Tot ce poate exista într-un om ca sentimente, fantezii si dorinte, fie si furia, ura, invidia, frica sau durerea, sunt lucruri umane. Inuman ar fi sá nu recunosti aceste lucruri si sá nu te poti accepta asa cum esti. De asemenea ar fi inuman sá te lasi purtat fárá nici o vointá, ca o frunzá de vânt, de toate aceste lucruri. Felul cum vá veti încadra în acest regulament ne va aráta dacá si unde aveti probleme mai serioase si unde sunteti mai periclitat sá „recidivati” în vechi obiceiuri proaste. Vom încerca împreuná sá ne dám seama care sunt conflictele interioare care încercati sá le rezolvati prin încálcarea regulamentului, asa cum în trecut ati încercat sá le rezolvati prin consumul de alcool, medicamente cu efect psihotrop sau alte droguri. Dorim sá vá ajutám sá gásiti pe viitor metode mai bune de a face fatá conflictelor, fárá a intra într-o dependentá sau alta.

Centrul „INSULA SPERANTEI” a fost fondat si functioneazá datoritá angajamentului unor crestini apartinând tuturor bisericilor mai importante din tará (evanghelicá, reformatá, ortodoxá, grecosi romano-catolicá) si fiind ajutat de donatori si sponsori din stráinátate si din tará. Dorim ca în centru sá domneascá o atmosferá de tolerantá si buná întelegere între oameni apartinând diferitor etnii, confesiuni si páturi sociale. Respectám convingerile fiecáruia si dorim ca orientarea crestiná ecumenicá (interconfesionalá) a centrului, care se reflectá printre altele în reculegerile tinute sáptámânal, rugáciuni si cântece, sá fie respectatá. Stim cá foarte multi oameni care au biruit o dependentá de un drog, fie el ilegal sau legal, au fost ajutati, pe lângá asistenta medicalá si socialá, si printr-o renastere spirituala.